SMAD Studio

Thu âm đơn ca

Thu âm song ca

Thu âm tốp ca

Cover nhạc theo mẫu

Phối mới

Chồng nhạc cụ thật

Nhạc beat có sẵn

Cắt, ghép, chỉnh tone

Thu âm theo giờ

Mixing