Trung tâm đào tạo năng khiếu S.M.A.D cung cấp các dịch vụ như:

  • Biên đạo các tiết mục văn nghệ hát múa
  • Biên đạo các tiết mục nhảy hiện đại
  • Luyện thi các trường Âm Nhạc …